Visa ärende

Diarienummer SAN-0040/2018
Titel Upphandling enligt lagen om valfrihet (LOV) för insatsen korttidstillsyn
Startdatum 2018-03-16
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2020-06-25
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Upphandling enligt lagen om valfrihet (LOV) för insatsen korttidstillsyn 2018-03-16 Utgående Visa dokumentet
Förvaltningens utredning 2018-06-08 Upprättat Sekretess
Förfrågningsunderlag 2018-06-08 Upprättat Sekretess
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 14 juni 2018 - Upphandling enligt lagen om valfrihet (LOV) för insatsen korttidstillsyn 2018-06-19 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 14 juni 2018 2018-06-14 Upprättat Visa dokumentet
Särskilt yttrande (V) 2018-06-14 Upprättat Visa dokumentet
Information om införande av LOV för korttidstillsyn 2019-11-26 Upprättat Visa dokumentet
Tjänsteskrivelse - Sundbybergs stads ersättningssystem och ersättningsnivåer för valfrihetssystem (LOV) korttidstillsyn 2020-02-18 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Sundbybergs stads ersättningssystem för valfrihetssystem (LOV) inom insatsen korttidstillsyn 2020-02-18 Upprättat Visa dokumentet
Sundbybergs stads ersättningsnivåer för valfrihetssystem (LOV) inom insatsen korttidstillsyn 2020-02-18 Upprättat Visa dokumentet
Vägledning för nivå bedömning 2016-05-27 2020-03-26 Upprättat Visa dokumentet
Frågeformulär för nivåbedömning 2016-05-27 2020-03-26 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 oktober 2019 2020-04-07 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämnden s sammanträde den 21 april 2020 - Sundbybergs stads ersättningssystem och ersättningsnivåer för valfrihetssystem (LOV) korttidstillsyn 2020-04-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2020, § 244 2020-06-15 Upprättat Visa dokumentet
Sundbybergs stads ersättningsnivåer för valfrihetssystem (LOV) inom insatsen korttidstillsyn, fastställda av kommunfullmäktige den 15 juni 2020, § 244 2020-06-15 Upprättat Visa dokumentet
Sundbybergs stads ersättningssystem för valfrihetssystem (LOV) för insatsen korttidstillsyn avseende skolungdom över 12 år, fastställda av kommunfullmäktige den 15 juni 2020, § 244 2020-06-15 Upprättat Visa dokumentet