Visa ärende

Diarienummer SAN-0034/2018
Titel Granskning av social- och arbetsmarknadsnämndens insatser för att motverka ekonomiskt utanförskap
Startdatum 2018-02-22
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-10-30
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Rapport "Granskning av social- och arbetsmarknadsnämndens insatser för att motverka ekonomiskt utanförskap" januari 2018 2018-02-21 Inkommande Visa fil
1, 2
Anstånd till 30 april 2018 2018-02-21 Inkommande Visa dokumentet
Svar på revisionsrapport "Granskning av social- och arbetsmarknadsnämndens insatser för att motverka ekonomiskt utanförskap" 2018-02-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 april 2018 - Svar på revisionsrapport "Granskning av social- och arbetsmarknadsnämndens insatser för att motverka ekonomiskt utanförskap" 2018-05-02 Upprättat Visa fil
1, 2
Särskilt yttrande (S) 2018-04-26 Inkommande Visa dokumentet
Kompletterande fråga från revisonen 2018-05-18 Inkommande Visa dokumentet
Kompletterande svar på revisionsrapport "Granskning av social- och arbetsmarknadsnämndens insatser för att motverka ekonomiskt utanförskap" 2018-05-22 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 14 juni 2018 - Kompletterande svar på revisionsrapport "Granskning av social- och arbetsmarknadsnämndens insatser för att motverka ekonomiskt utanförskap" 2018-06-19 Upprättat Visa dokumentet
Återrapport av hur arbetet med att motverka ekonomiskt utanförskap fortskrider 2018-07-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 25 oktober 2018 - Återrapport av hur arbetet med att motverka ekonomiskt utanförskap fortskrider 2018-10-30 Upprättat Visa dokumentet