Diarienummer SAN-0019/2017
Titel Motion - Bostäder åt nyanlända. Väckt av Gary Aelius (SD)
Startdatum 2017-01-30
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av motion till social- och arbetsmarknadsnämnden 2017-01-26 Inkommande Visa fil
1, 2
Tjänsteskrivelse - yttrande över motion "Bostäder åt nyanlända. Väckt av Gary Aelius (SD)" 2017-01-30 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över motion "Bostäder åt nyanlända. Väckt av Gary Aelius (SD)" 2017-01-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 9 maj 2017 - Tjänsteskrivelse - yttrande över motion "Bostäder åt nyanlända. Väckt av Gary Aelius (SD)" 2017-05-15 Upprättat Visa dokumentet