Diarienummer SAN-0018/2017
Titel Kompletterande beslutanderätt
Startdatum 2017-01-27
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-30
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument