Diarienummer SAN-0014/2017
Titel Motion - Att utreda möjligheten för att få kvinno- och mansjourer att besöka kommunens högstadieskolor och informera om sin verksamhet. Väckt av Stefan Buncic (SD)
Startdatum 2017-01-20
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-03
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av motion till grundskole- och gymnasienämnden samt social- och arbetsmarknadsnämnden 2017-01-17 Inkommande Visa fil
1, 2
Tjänsteskrivelse - yttrande över motion "Att utreda möjligheten för att få kvinno- och mansjourer att besöka kommunens högstadieskolor och informera om sin verksamhet. Väckt av Stefan Buncic (SD)" 2017-01-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över motion "Att utreda möjligheten för att få kvinno- och mansjourer att besöka kommunens högstadieskolor och informera om sin verksamhet. Väckt av Stefan Buncic (SD)" 2017-01-20 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 28 mars 2017 - Yttrande över motion "Att utreda möjligheten för att få kvinno- och mansjourer att besöka kommunens högstadieskolor och informera om sin verksa 2017-04-03 Upprättat Visa dokumentet