Diarienummer SAN-0013/2018
Titel Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 31 december 2017
Startdatum 2018-02-01
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 31 december 2017 2018-02-01 Utgående Visa dokumentet
Återrapport individ 2018-02-01 Upprättat Sekretess
Återrapport individ 2018-01-31 Upprättat Sekretess
Återrapport individ 2018-02-01 Upprättat Sekretess
Individrapport 2018-01-31 Upprättat Sekretess
Individrapport 2018-01-31 Upprättat Sekretess
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 22 februari 2018 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 31 december 2017 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 31 december 2017 2018-04-04 Inkommande Visa dokumentet