Diarienummer SAN-0013/2017
Titel Motion - Verka för att avskaffa eller förändra EBO-lagen! Väckt av Ulf Landström (SD) och Carl Helsing (SD)
Startdatum 2017-01-20
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-18
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av motion till social- och arbetsmarknadsnämnden 2017-01-17 Inkommande Visa fil
1, 2
Tjänsteskrivelse - yttrande över motion " Verka för att avskaffa eller förändra EBO-lagen! Väckt av Ulf Landström (SD) och Carl Helsing (SD)" 2017-01-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över motion " Verka för att avskaffa eller förändra EBO-lagen! Väckt av Ulf Landström (SD) och Carl Helsing (SD)" 2017-01-20 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 28 mars 2017 - Yttrande över motion " Verka för att avskaffa eller förändra EBO-lagen! Väckt av Ulf Landström (SD) och Carl Helsing (SD)" 2017-04-03 Upprättat Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 529 2017-12-18 Inkommande Visa fil
1, 2