Diarienummer SAN-0003/2017
Titel Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 31 december 2016
Startdatum 2017-01-12
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 31 december 2016 2017-01-12 Utgående Visa dokumentet
Kvartalsrapport 2017-01-13 Upprättat Visa dokumentet
Individrapport 2017-01-13 Upprättat Sekretess
Individrapport 2017-01-13 Upprättat Sekretess
Individrapport 2017-01-13 Upprättat Sekretess
Individrapport 2017-01-16 Upprättat Sekretess
Individrapport 2017-01-16 Upprättat Sekretess
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 februari 2017 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 31 december 2016 2017-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Social- och arbetsmarknadsnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 31 december 2016 2017-06-26 Inkommande Visa dokumentet
Återrapport 2017-08-29 Utgående Sekretess
Återrapport 2017-08-29 Utgående Sekretess