Diarienummer SAN-0002/2017
Titel Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt LSS och SoL för personer med funktionsnedsättning
Startdatum 2017-01-12
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-29
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt LSS och SoL för personer med funktionsnedsättning 2017-01-12 Utgående Visa fil
1, 2
Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt LSS och SoL för personer med funktionsnedsättning - Antagna av social- och arbetsmarknadsnämnden den 21 november 2017, § 115, gäller från och med den 15 december 2017 2017-08-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 29 augusti 2017 - Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt LSS och SoL för personer med funktionsnedsättning 2017-09-01 Upprättat Visa dokumentet
Inbjudan till dialogmöte 2017-09-27 Utgående Visa dokumentet
Synpunkter på riktlinjer en LSS från DHR och RBU 2017-10-16 Upprättat Visa fil
1, 2
Svar till DHR och RBU 2017-10-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 november 2017 - Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt LSS och SoL för personer med funktionsnedsättning 2017-11-28 Upprättat Visa fil
1, 2
Vänsterpartiets skrivelse den 21 november 2017 2017-11-21 Inkommande Visa dokumentet
Särskilt yttrande (S) den 21 november 2017 2017-11-21 Inkommande Visa dokumentet