Diarienummer SAN-0001/2017
Titel Förändrad förvaltningsorganisation inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Startdatum 2017-01-12
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-02-21
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Förändrad förvaltningsorganisation inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2017-01-12 Utgående Visa fil
1, 2
Riskbedöming 2017-01-25 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 februari 2017 - Förändrad förvaltningsorganisation inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2017-02-21 Upprättat Visa dokumentet