Diarienummer KS-0986/2017
Titel Direktiv till stämmoombud inför extra bolagsstämma i Norrenergi & miljö AB 18 januari 2018
Startdatum 2017-12-22
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kallelse till extra bolagsstämma i Norrenergi & miljö AB 18 januari 2018 2017-12-22 Inkommande Visa dokumentet
Direktiv till stämmoombud inför extra bolagsstämma i Norrenergi och Miljö AB 18 januari 2018 2017-12-28 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari 2018 - Direktiv till stämmoombud inför extra bolagsstämma i Norrenergi och Miljö AB 18 januari 2018 2018-01-16 Upprättat Visa dokumentet