Diarienummer KS-0985/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Socialstyrelsen att lämna synpunkter på behandling av spelmissbruk och spelberoende - Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten
Startdatum 2017-12-22
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-16
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Behandling av spelmissbruk och spelberoende. Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten 2017-12-21 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Remittering av remiss till social- och arbetsmarknadsnämnden - Behandling av spelmissbruk och spelberoende - Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten 2017-12-22 Utgående Visa dokumentet
Svar på remiss - Inbjudan från Socialstyrelsen att lämna synpunkter på behandling av spelmissbruk och spelberoende. Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten 2017-12-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Förlängd remisstid 2018-01-11 Inkommande Visa dokumentet
Beslutsunderlag inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 22 februari 2018 - Yttrande över remiss Inbjudan från Socialstyrelsen att lämna synpunkter på behandling av spelmissbruk och spelberoende. Kunskapsstöd med nationella rekommendation 2018-02-07 Inkommande Visa fil
1, 2
Förslag till svar på remiss - Behandling av spelmissbruk och spelberoende - Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 2018-02-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 22 februari 2018 - Tjänsteskrivelse - Yttrande över remiss "Inbjudan från Socialstyrelsen att lämna synpunkter på behandling av spelmissbruk och spelberoende. Kuns 2018-02-23 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2018 - Svar på remiss - Inbjudan från Socialstyrelsen att lämna synpunkter på behandling av spelmissbruk och spelberoende. Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sju 2018-03-13 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads svar på remiss - Behandling av spelmissbruk och spelberoende 2018-03-15 Utgående Visa fil
1, 2
Undertecknat svar på remiss - Behandling av spelmissbruk och spelberoende - Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten 2018-03-16 Upprättat Visa dokumentet