Diarienummer KS-0984/2017
Titel Medborgarförslag - Underbara Tornparken -vinter 2017/18
Startdatum 2017-12-21
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-12-21 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Underbara Tornparken -vinter 2017/18 2017-12-21 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Medborgarförslag - Underbara Tornparken -vinter 2017/18 2018-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och besvarande 2018-02-02 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 mars 2018 - Svar på medborgarförslag - Underbara Tornparken, vinter 2017/18 2018-03-27 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2018 - Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 mars 2018 - Svar på medborgarförslag - Underbara Tornparken, vinter 2017/18 2018-04-27 Upprättat Visa dokumentet