Diarienummer KS-0981/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på förslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen
Startdatum 2017-12-21
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-04-02
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på förslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen 2017-12-21 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Förfrågan om anstånd - ärende TRN 2017-0055 2017-12-21 Utgående Visa dokumentet
Remittering av remiss till stadsmiljö- och tekniska nämnden - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på förslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen 2017-12-22 Utgående Visa dokumentet
Svar på remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på förslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen 2017-12-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på förslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen 2017-12-22 Upprättat Visa dokumentet
Svar på förfrågan om anstånd - ärende TRN 2017-0055 2018-01-08 Inkommande Visa dokumentet
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde 30 jan 2018 - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på förslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen 2018-01-19 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande över remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på förslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen 2018-01-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2018 - Svar på remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på förslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen 2018-03-13 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering av svar på remiss (ej undertecknat) Dnr TRN 2017-0055 2018-03-15 Utgående Visa fil
1, 2
Undertecknat svar på remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på förslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen 2018-03-16 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av svar på remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på förslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen 2018-03-19 Utgående Visa dokumentet