Diarienummer KS-0973/2017
Titel Motion - Kameraövervakning i Sundbyberg. Väckt av Gary Aelius (SD)
Startdatum 2017-12-18
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument