Diarienummer KS-0958/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Solna stad att lämna synpunkter på förslag om Solna stads energiplan
Startdatum 2017-12-13
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-08
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Solna stad att lämna synpunkter på förslag om Solna stads energiplan 2017-12-13 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Svar på remiss - Inbjudan från Solna stad att lämna synpunkter på förslag om Solna stads energiplan 2017-12-13 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Solna stad att lämna synpunkter på förslag om Solna stads energiplan. 2018-01-09 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2018 - Svar på remiss - Inbjudan från Solna stad att lämna synpunkter på förslag om Solna stads energiplan 2018-02-06 Upprättat Visa fil
1, 2
Undertecknat svar på remiss - Inbjudan från Solna stad att lämna synpunkter på förslag om Solna stads energiplan. 2018-02-08 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Svar på remiss, dnr KS2017:324 2018-02-08 Utgående Visa fil
1, 2