Diarienummer KS-0954/2017
Titel Arvodesreglemente för förtroendevalda i Sundbybergs stad åren 2015 - 2018 - revidering
Startdatum 2017-12-12
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Revidering av arvodesreglementet för förtroendevalda 2015 - 2018 2017-12-12 Utgående Visa fil
1, 2
Kommunstyrelsens beslut den 18 december 2017, § 393 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Skrivelse den 29 januari 2018 från Lars Lindgren (-), Amal Lahlou (-), Adgar Amin (-), Hossein Atigechi (-), Alireza Abbasi (-) samt Rosa Wennergren (-) 2018-01-29 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 29 januari 2018 2018-01-29 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Revidering av arvodesreglementet för förtroendevalda 2015 - 2018 2018-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Arvodesreglemente för förtroendevalda i Sundbybergs stad åren 2015 - 2018 - revidering 2018-02-06 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Revidering av arvodesreglementet för förtroendevalda 2015 - 2018 2018-02-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3