Diarienummer KS-0944/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Kulturdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: Nästa steg? Del 2 - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88)
Startdatum 2017-12-08
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-13
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Kulturdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: Nästa steg? Del 2 - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88) 2017-12-08 Inkommande Visa fil
1, 2
Svar på remiss - Inbjudan från Kulturdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: Nästa steg? Del 2 - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88) 2017-12-11 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Kulturdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: Nästa steg? Del 2 - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88) 2018-01-02 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2018 - Svar på remiss - Inbjudan från Kulturdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: Nästa steg? Del 2 - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88) 2018-02-06 Upprättat Visa dokumentet
Underecknat svar på remiss - Inbjudan från Kulturdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: Nästa steg? Del 2 - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88) 2018-02-08 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Sundbybergs stads svar på remiss, dnr: Ku2017/02410/DISK 2018-02-08 Utgående Visa fil
1, 2, 3