Diarienummer KS-0941/2017
Titel Detaljplan för ny- och tillbyggnation av bostäder och lokaler på fastigheterna STIGFINNAREN 8, VANDRAREN 9, SKIDÅKAREN 7, ORIENTERAREN 9 samt SUNDBYBERG 2:31, Rissneleden/Hallonbergsvägen/Skolgången, Hallonbergen
Startdatum 2017-12-07
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om planbesked för ny- och tillbyggnation av bostäder och lokaler på fastigheterna STIGFINNAREN 8, VANDRAREN 9 och SKIDÅKAREN 7, längs Rissneleden i Hallonbergen 2017-12-06 Inkommande Visa fil
1, 2
Information om planbesked för ny- och tillbyggnation av bostäder och lokaler på fastigheterna STIGFINNAREN 8, VANDRAREN 9, SKIDÅKAREN 7, ORIENTERAREN 9 samt SUNDBYBERG 2:31, Rissneleden/Hallonbergsvägen/Skolgången, Hallonbergen 2017-12-15 Utgående
Stadsledningskontorets bedömning inför planbesked för ny- och tillbyggnation av bostäder och lokaler på fastigheterna STIGFINNAREN 8, VANDRAREN 9, SKIDÅKAREN 7, ORIENTERAREN 9 samt SUNDBYBERG 2:31, Rissneleden/Hallonbergsvägen/Skolgången, Hallonbergen 2017-12-15 Upprättat Visa dokumentet
Planbesked för ny- och tillbyggnation av bostäder och lokaler på fastigheterna STIGFINNAREN 8, VANDRAREN 9, SKIDÅKAREN 7, ORIENTERAREN 9 samt SUNDBYBERG 2:31, Rissneleden/Hallonbergsvägen/Skolgången, Hallonbergen 2017-12-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Ansökan om planbesked - kompletterande material 2018-01-08 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 12 februari 2018 - Detaljplan för ny- och tillbyggnation av bostäder och lokaler på fastigheterna STIGFINNAREN 8, VANDRAREN 9, SKIDÅKAREN 7, ORIENTERAREN 9 2018-02-15 Upprättat Visa dokumentet
Sverigedemokraternas skrivelse den 12 mars 2018 2018-03-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2018 - Planbesked för ny- och tillbyggnation av bostäder och lokaler på fastigheterna STIGFINNAREN 8, VANDRAREN 9, SKIDÅKAREN 7, ORIENTERAREN 9 samt SUNDBYBERG 2:31, Rissneleden/Hallonber 2018-03-13 Upprättat Visa fil
1, 2
Underrättelse om planbesked för ny- och tillbyggnation av bostäder och lokaler på fastigheterna STIGFINNAREN 8, VANDRAREN 9, SKIDÅKAREN 7, ORIENTERAREN 9 samt SUNDBYBERG 2:31, Rissneleden/Hallonbergsvägen/Skolgången, Hallonbergen 2018-04-02 Utgående Visa fil
1, 2