Diarienummer KS-0940/2017
Titel Medborgarförslag - Nya idrottsarenor vid Sundbybergs IP
Startdatum 2017-12-06
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-12-06 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Nya idrottsarenor vid Sundbybergs IP 2017-12-06 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Medborgarförslag - Nya idrottsarenor vid Sundbybergs IP 2018-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och besvarande 2018-02-02 Utgående Visa fil
1, 2