Diarienummer KS-0936/2017
Titel Samlingsärende för kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskott 2018
Startdatum 2017-12-05
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kallelse och föredragningslista till exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 22 januari 2018 2018-01-12 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 22 januari 2018 2018-01-22 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse och föredragningslista till exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 12 februari 2018 2018-02-02 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2018 - Protokoll från exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 22 januari 2018 2018-02-06 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 12 februari 2018 2018-02-14 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse och föredragningslista till exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 19 mars 2018 2018-03-09 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2018 - Protokoll för exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 12 februari 2018 2018-03-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde 19 mars 2018 2018-03-20 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse och föredragningslista till exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 16 april 2018 2018-04-06 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 9 april 2018 - Protokoll från exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde 19 mars 2018 2018-04-10 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 16 april 2018 2018-04-17 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse och föredragningslista till exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 21 maj 2018 2018-05-11 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018 - Protokoll från exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 16 april 2018 2018-05-16 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 21 maj 2018 2018-05-24 Upprättat Visa dokumentet