Diarienummer KS-0928/2017
Titel Kommunfullmäktiges valärenden till byggnads- och tillståndsnämnden 2018
Startdatum 2017-12-04
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 561 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 561 2018-01-04 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till byggnads- och tillståndsnämnden 2018 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till byggnads- och tillståndsnämnden 2018 2018-02-27 Utgående Visa fil
1, 2
Avsägelse av Hasan Fransson (C) som ersättare i byggnads- och tillståndsnämnden och som ledamot i SAVAB 2018-03-05 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelse BTN Beckerman 2018-03-26 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelse 2018-03-26 Inkommande Visa dokumentet
SV: SV: Byte nämnd 2018-03-26 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till byggnads- och tillståndsnämnden 2018 2018-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till byggnads- och tillståndsnämnden 2018 2018-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till byggnads- och tillståndsnämnden 2018 2018-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till byggnads- och tillståndsnämnden 2018 2018-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av KS-0928/2017-15 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till byggnads- och tillståndsnämnden 2018 2018-04-03 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av KS-0928/2017-16 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till byggnads- och tillståndsnämnden 2018 2018-04-03 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av KS-0928/2017-17 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till byggnads- och tillståndsnämnden 2018 2018-04-03 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av KS-0928/2017-18 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till byggnads- och tillståndsnämnden 2018 2018-04-03 Utgående Visa fil
1, 2
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalernas skrivelse den 17 december 2018 2018-12-20 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till byggnads- och tillståndsnämnden 2018 2018-12-20 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till byggnads- och tillståndsnämnden 2018 2018-12-28 Utgående Visa fil
1, 2