Diarienummer KS-0927/2017
Titel Kommunfullmäktiges valärenden till kultur- och fritidsnämnden 2018
Startdatum 2017-12-04
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 560 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 560 2018-01-04 Utgående Visa fil
1, 2
Avsägelse av uppdrag 2018-10-16 Inkommande Visa dokumentet