Diarienummer KS-0926/2017
Titel Kommunfullmäktiges valärenden till stadsmiljö- och tekniska nämnden 2018
Startdatum 2017-12-04
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 559 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 559 2018-01-04 Utgående Visa fil
1, 2