Diarienummer KS-0926/2017
Titel Kommunfullmäktiges valärenden till stadsmiljö- och tekniska nämnden 2018
Startdatum 2017-12-04
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 559 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 559 2018-01-04 Utgående Visa fil
1, 2
Avsägelse nämnd 2018-04-11 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till stadsmiljö- och tekniska nämnden 2018 2018-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till stadsmiljö- och tekniska nämnden 2018 2018-05-11 Utgående Visa dokumentet
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalernas skrivelse den 17 december 2018 2018-12-20 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till stadsmiljö- och tekniska nämnden 2018 2018-12-20 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till stadsmiljö- och tekniska nämnden 2018 2018-12-28 Utgående Visa fil
1, 2