Diarienummer KS-0924/2017
Titel Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2018
Startdatum 2017-12-04
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 557 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 557 2018-01-04 Utgående Visa fil
1, 2
Avsägelse 2018-02-14 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2018 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av KS-0924/2017-6 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2018 2018-02-27 Utgående Visa fil
1, 2
avsägning av nämnuppdrag 2018-03-13 Inkommande Visa dokumentet
VB: Avsägelser 2018-03-26 Inkommande Visa dokumentet
VB: Avsägelser 2018-03-26 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2018 2018-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2018 2018-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2018 2018-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av KS-0924/2017-14 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2018 2018-04-03 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av KS-0924/2017-15 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2018 2018-04-03 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av KS-0924/2017-16 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2018 2018-04-03 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2018 2018-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2018 2018-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2018 2018-05-11 Utgående Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2018 2018-05-11 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2018 2018-05-31 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2018 2018-06-21 Upprättat Visa dokumentet
Avträdelse från GGN och FN 2018-09-21 Inkommande PUL
Entledigande ersättare FN 2018-09-24 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2018 2018-09-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2018 2018-09-28 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2018 2018-10-10 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2018 2018-10-10 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till förskolenämnden 2018 2018-10-26 Upprättat Visa dokumentet