Diarienummer KS-0923/2017
Titel Kommunfullmäktiges valärenden till social- och arbetsmarknadsnämnden 2018
Startdatum 2017-12-04
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 556 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 556 2018-01-04 Utgående Visa fil
1, 2
Avsägande uppdrag. 2018-01-09 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till social- och arbetsmarknadsnämnden 2018 2018-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av KS-0923/2017-6 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till social- och arbetsmarknadsnämnden 2018 2018-02-02 Utgående Visa fil
1, 2
VB: Uppsägning 2018-01-10 Inkommande Visa dokumentet
Avsägande av ledamotsplats i SAN för MP 2018-02-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till social- och arbetsmarknadsnämnden 2018 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till social- och arbetsmarknadsnämnden 2018 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till social- och arbetsmarknadsnämnden 2018 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av KS-0923/2017-14 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till social- och arbetsmarknadsnämnden 2018 2018-02-27 Utgående Visa fil
1, 2
Avsäger mig uppdrag 2018-03-14 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till social- och arbetsmarknadsnämnden 2018 2018-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till social- och arbetsmarknadsnämnden 2018 2018-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till social- och arbetsmarknadsnämnden 2018 2018-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av KS-0923/2017-21 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till social- och arbetsmarknadsnämnden 2018 2018-04-03 Utgående Visa dokumentet
Expediering av KS-0923/2017-22 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till social- och arbetsmarknadsnämnden 2018 2018-04-03 Utgående Visa dokumentet
Expediering av KS-0923/2017-23 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till social- och arbetsmarknadsnämnden 2018 2018-04-03 Utgående Visa dokumentet
Avsägelse som ersättare i social och arbetsmarknadsnämnden 2018-05-22 Inkommande Visa dokumentet
Entledigande i SAN 2018-05-23 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2018 - Avsägelse av Hans Beckerman (M) som ledamot i social- och arbetsmarknadsnämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2018 2018-05-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2018 - Avsägelse av Ritva Runestad (M) som ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2018 2018-05-28 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av kommunfullmäktiges beslut vid sammanträdet den 28 maj 2018 - Avsägelse av Hans Beckerman (M) som ledamot i social- och arbetsmarknadsnämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2018 2018-05-28 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av kommunfullmäktiges beslut vid sammanträdet den 28 maj 2018 - Avsägelse av Ritva Runestad (M) som ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2018 2018-05-28 Utgående Visa fil
1, 2
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalernas skrivelse den 17 december 2018 2018-12-20 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till social- och arbetsmarknadsnämnden 2018 2018-12-20 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till social- och arbetsmarknadsnämnden 2018 2018-12-28 Utgående Visa fil
1, 2