Diarienummer KS-0923/2017
Titel Kommunfullmäktiges valärenden till social- och arbetsmarknadsnämnden 2018
Startdatum 2017-12-04
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 556 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 556 2018-01-04 Utgående Visa fil
1, 2
Avsägande uppdrag. 2018-01-09 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till social- och arbetsmarknadsnämnden 2018 2018-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av KS-0923/2017-6 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till social- och arbetsmarknadsnämnden 2018 2018-02-02 Utgående Visa fil
1, 2
VB: Uppsägning 2018-01-10 Inkommande Visa dokumentet
Avsägande av ledamotsplats i SAN för MP 2018-02-12 Inkommande Visa dokumentet