Diarienummer KS-0922/2017
Titel Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2018
Startdatum 2017-12-04
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 555 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 555 2018-01-04 Utgående Visa fil
1, 2
Plats i nämnden 2018-02-12 Inkommande Visa dokumentet
VB: Plats som ersättare 2018-02-13 Inkommande Visa dokumentet
avsägelse av Ilona Heikka (L) som ersättare i grundskole- och gymnasienämnden samt fyllnadsval för tiden till och med den 31 december 2018 2018-02-13 Utgående