Diarienummer KS-0922/2017
Titel Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2018
Startdatum 2017-12-04
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 555 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 555 2018-01-04 Utgående Visa fil
1, 2
Plats i nämnden 2018-02-12 Inkommande Visa dokumentet
VB: Plats som ersättare 2018-02-13 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelse av Ilona Heikka (L) som ersättare i grundskole- och gymnasienämnden samt fyllnadsval för tiden till och med den 31 december 2018 2018-02-13 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2018 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2018 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av KS-0922/2017-8 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2018 2018-02-27 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av KS-0922/2017-9 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2018 2018-02-27 Utgående Visa fil
1, 2
Avsäga mitt uppdrag 2018-03-26 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2018 2018-06-21 Upprättat Visa dokumentet
Avträdelse från GGN och FN 2018-09-21 Inkommande PUL
Avvägning av plats i ggn 2018-09-24 Inkommande PUL
SV: Avsägelse ur nämnd Moderaterna 2018-06-18 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2018 2018-09-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2018 2018-09-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2018 2018-09-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2018 2018-09-28 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av fullmäktiges beslut den 24 september 2018 - Valärende till grundskole- och gymnasienämnden 2018-10-05 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av fullmäktiges beslut den 24 september 2018 - Valärende till grundskole- och gymnasienämnden 2018-10-05 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av fullmäktiges beslut den 24 september 2018 - Valärende till grundskole- och gymnasienämnden 2018-10-05 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2018 2018-10-26 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2018 2018-10-26 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2018 2018-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalernas skrivelse den 17 december 2018 2018-12-20 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2018 2018-12-20 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2018 2018-12-20 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till grundskole- och gymnasienämnden 2018 2018-12-28 Utgående Visa fil
1, 2