Diarienummer KS-0914/2017
Titel Detaljplan för byggnation av skola och idrottshall på fastigheten KUNGSLJUSET 1 i stadsdelen Ör
Startdatum 2017-11-30
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om planbesked för byggnation av skola och idrottshall på fastigheten KUNGSLJUSET 1 i stadsdelen Ör 2017-11-30 Inkommande Visa dokumentet
Stadsledningskontorets bedömning inför planbesked för byggnation av skola och idrottshall på fastigheten KUNGSLJUSET 1 i stadsdelen Ör 2017-12-05 Upprättat Visa dokumentet
Information om planbesked för byggnation av skola och idrottshall på fastigheten KUNGSLJUSET 1 i stadsdelen Ör 2017-12-05 Utgående
Planbesked för byggnation av skola och idrottshall på fastigheten KUNGSLJUSET 1 i stadsdelen Ör 2017-12-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 12 februari 2018 - Detaljplan för byggnation av skola och idrottshall på fastigheten KUNGSLJUSET 1 i stadsdelen Ör 2018-02-15 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 12 mars 2018 2018-03-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2018 - Planbesked för byggnation av skola och idrottshall på fastigheten KUNGSLJUSET 1 i stadsdelen Ör 2018-03-13 Upprättat Visa fil
1, 2