Diarienummer KS-0911/2017
Titel Medborgarförslag - övergångsställen på Vintergatan
Startdatum 2017-11-29
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-11-29 Inkommande PUL
Medborgarförslag - övergångsställen på Vintergatan 2017-11-29 Inkommande Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 535 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag till stadsmiljö- och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2018-01-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Beslutsunderlag inför sammanträde i stadsmiljö- och tekniska nämnden den 19 juni 2018- Medborgarförslag - övergångsställen på Vintergatan 2018-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2