Diarienummer KS-0908/2017
Titel Medborgarförslag - Gör löparbanan vid Sundbybergs IP till skidspår vintertid med "skrapet" från ishallen
Startdatum 2017-11-29
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-11-29 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Gör löparbanan vid Sundbybergs IP till skidspår vintertid med "skrapet" från ishallen 2017-11-29 Inkommande Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 539 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och besvarande (Gör löparbanan vid Sundbybergs IP till skidspår vintertid med "skrapet" från ishallen) 2018-01-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 mars 2018 - Svar på medborgarförslag - Gör löparbanan vid Sundbybergs IP till skidspår vintertid 2018-03-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2018 - Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 mars 2018 - Svar på medborgarförslag - Gör löparbanan vid Sundbybergs IP till skidspår vintertid 2018-04-27 Upprättat Visa dokumentet