Diarienummer KS-0907/2017
Titel Tillägg till Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019 och 2020
Startdatum 2017-11-28
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-28
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Satsning på lärartäthet, tvålärarsystem och lovskola 2017-11-28 Inkommande Visa dokumentet
Remittering av förslag till tilläggsbudget 2018 - Satsning på lärartäthet, tvålärarsystem och lovskola 2017-11-28 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 28 november 2017 - Yttrande över remiss av förslag till tilläggsbudget 2018 – Satsning på lärartäthet, tvålärarsystem och lovskola 2017-12-04 Inkommande Visa fil
1, 2
Tillägg till Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019 och 2020 - satsning på ökad lärartäthet inom högstadiet samt tvålärarsystem och lovskola inom grundskole- och gymnasienämndens budget för år 2018 2017-12-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Kommunstyrelsens beslut den 18 december 2017, § 380 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 508 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 18 december 2017 – §508 2017-12-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3