Diarienummer KS-0903/2017
Titel Interpellation - Hur tillgängliga är Sundbybergs förskolor. Ställd till förskolenämndens ordförande av Veronica Kallander (V)
Startdatum 2017-11-28
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument