Diarienummer KS-0902/2017
Titel Motion - Utbildningslinjen. Väckt av Jesper Wiklund (V)
Startdatum 2017-11-28
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument