Diarienummer KS-0901/2017
Titel Motion - Grönytefaktor bör beräknas även på naturmark. Väckt av Gary Aelius (SD)
Startdatum 2017-11-28
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument