Diarienummer KS-0886/2017
Titel Uppdrag om fusion mellan Norrenergi och Miljö AB och Norrenergi AB samt villkorat ägartillskott till Norrenergi AB
Startdatum 2017-11-21
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-11-12
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Uppdrag om fusion mellan Norrenergi och Miljö AB och Norrenergi AB samt villkorat ägartillskott till Norrenergi AB 2017-11-21 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017 - Uppdrag om fusion mellan Norrenergi och Miljö AB och Norrenergi AB samt villkorat ägartillskott till Norrenergi AB 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 509 2017-12-18 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering – Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 18 december 2017 – Uppdrag om fusion mellan Norrenergi och Miljö AB och Miljö AB och Norrenergi AB samt villkorat ägartillskott till Norrenergi AB 2017-12-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Fusionsbeslut Bolagsverket 180502 2018-05-24 Inkommande PUL