Diarienummer KS-0882/2017
Titel Samlingsärende för kommunstyrelsens sammanträden 2018
Startdatum 2017-11-21
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kallelse med föredragningslista till kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari 2018 2018-01-04 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari 2018 2018-01-15 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med föredragningslista till kommunstyrelsens sammanträde 5 februari 2018 2018-01-26 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista till kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2018 2018-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2018 2018-02-05 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med föredragningslista till kommunstyrelsens sammanträde den 19 februari 2018 2018-02-09 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för kommunstyrelsens sammanträde den 19 februari 2018 2018-02-19 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med föredragningslista till kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2018 2018-03-02 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista till kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2018 2018-03-09 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista 2 till kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2018 2018-03-12 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för kommunstyrelsen sammanträde den 12 mars 2018 2018-03-12 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med föredragningslista till kommunstyrelsens sammanträde den 9 april 2018 2018-03-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för kommunstyrelsens sammanträde den 9 april 2018 2018-04-09 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med föredragningslista till kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018 2018-05-04 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista till kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018 2018-05-09 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista 2 till kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018 2018-05-14 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018 2018-05-14 Upprättat Visa dokumentet