Diarienummer KS-0881/2017
Titel Upplåtelseavtal mellan Sundbybergs stad och Bostadsrättsföreningen Fyrtornet 10 rörande bostadsrätter inom fastigheten Stigfinnaren 8 i stadsdelen Hallonbergen
Startdatum 2017-11-21
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-11-12
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Upplåtelseavtal mellan Sundbybergs stad och Bostadsrättsföreningen Fyrtornet 10 rörande bostadsrätter inom fastigheten Stigfinnaren 8 i stadsdelen Hallonbergen 2017-11-21 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Förteckning över lägenheter i fastigheten Stigfinnaren 8 i stadsdelen Hallonbergen 2017-11-21 Upprättat Visa dokumentet
Drift- och underhållsberäkning för brf Fyrtornet 10 i Hallonbergen 2017-11-21 Inkommande Visa dokumentet
Bostadsrättsföreningens Fyrtornet 10 kostnader för förvärv och finansiering av fastigheten Stigfinnaren 8 2017-11-21 Inkommande Visa dokumentet
Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Fyrtornet 10 i Sundbybergs kommun 2017-11-22 Inkommande Visa dokumentet
Registreringsbevis för Bostadsrättsföreningen Fyrtornet 10 2017-12-08 Inkommande PUL
Avtal om upplåtelse av bostadsrätt mellan Sundbybergs stad och Bostadsrättsföreningen Fyrtornet 10 avseende lägenheten 33 i fastigheten Stigfinnaren 8 i stadsdelen Hallonbergen 2017-12-08 Inkommande Visa dokumentet
Avtal om upplåtelse av bostadsrätt mellan Sundbybergs stad och Bostadsrättsföreningen Fyrtornet 10 avseende lägenheten 185 i fastigheten Stigfinnaren 8 i stadsdelen Hallonbergen 2017-12-08 Inkommande Visa dokumentet
Avtal om upplåtelse av bostadsrätt mellan Sundbybergs stad och Bostadsrättsföreningen Fyrtornet 10 avseende lägenheten 198 i fastigheten Stigfinnaren 8 i stadsdelen Hallonbergen 2017-12-08 Inkommande Visa dokumentet
Avtal om upplåtelse av bostadsrätt mellan Sundbybergs stad och Bostadsrättsföreningen Fyrtornet 10 avseende lägenheten 206 i fastigheten Stigfinnaren 8 i stadsdelen Hallonbergen 2017-12-08 Inkommande Visa dokumentet
Avtal om upplåtelse av bostadsrätt mellan Sundbybergs stad och Bostadsrättsföreningen Fyrtornet 10 avseende lägenheten 235 i fastigheten Stigfinnaren 8 i stadsdelen Hallonbergen 2017-12-08 Inkommande Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 18 december 2017 2017-12-18 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 18 december 2017 2017-12-18 Inkommande Visa dokumentet
Kommunstyrelsens beslut den 18 december 2017, § 382 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 18 december 2017 2017-12-18 Inkommande Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 18 december 2017 2017-12-18 Inkommande Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 515 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Betalningsuppdrag 2018-05-17 Upprättat Visa dokumentet