Diarienummer KS-0880/2017
Titel Månadsrapport för kommunstyrelsen per oktober 2017
Startdatum 2017-11-21
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-07
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument