Diarienummer KS-0874/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU: 2017:73)
Startdatum 2017-11-20
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-09
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU: 2017:73) 2017-11-17 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU: 2017:73) 2017-11-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU: 2017:73) 2017-11-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2018 - Svar på remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU: 2017:73) 2018-02-06 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat svar på remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU: 2017:73) 2018-02-09 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads svar på remiss - N2017-06026-1-PBB 2018-02-09 Utgående Visa dokumentet