Diarienummer KS-0870/2017
Titel Förlängning av Sundbybergs stads biblioteksplan 2014-2017
Startdatum 2017-11-17
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-08
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Beslutsunderlag inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 november 2017 - Förlängning av Sundbybergs stads biblioteksplan 2014-2017 2017-11-17 Inkommande Visa fil
1, 2
Förlängning av Sundbybergs stads biblioteksplan 2014-2017 2017-11-17 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 november 2017 - Förlängning av biblioteksplan 2014-2017 2017-11-20 Inkommande Visa dokumentet
Sverigedemokraternas skrivelse den 4 december 2017 2017-12-04 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017 - Förlängning av Sundbybergs stads biblioteksplan 2014-2017 2017-12-06 Upprättat Visa fil
1, 2
Sverigedemokraternas skrivelse den 18 december 2017 2017-12-18 Inkommande Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 506 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Slutversion av Sundbybergs stads biblioteksplan 2018-01-03 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 506 2018-01-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4