Diarienummer KS-0865/2017
Titel Tillägg till medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Sundbybergs stad – objekt Mälarbanan Tomteboda – Barkarby avseende Mälarbanans utbyggnad genom Sundbyberg
Startdatum 2017-11-16
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-07-05
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Information om tillägg till medfinansieringsavtal avseende Mälarbanans tunnelförläggning 2017-11-17 Utgående
Bilaga till avtalet - Utformningsplan för sträckan Huvudsta - Duvbo, från Trafikverket 2017-11-15 Upprättat Visa dokumentet
Bilaga till avtalet - Fastighetsgränser för sträckan Huvudsta - Duvbo, från Trafikverket 2017-11-15 Upprättat Visa dokumentet
Tillägg till medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Sundbybergs stad – objekt Mälarbanan Tomteboda – Barkarby avseende Mälarbanans utbyggnad genom Sundbyberg 2017-11-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Tillägg till medfinansieringsavtal - objekt Mälarbanan, Tomteboda - Barkarby 2017-11-20 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 november 2017 - Tillägg till medfinansieringsavtal avseende Mälarbanans tunnelförläggning 2017-11-22 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från Sundbybergs stadshus AB:s sammanträde den 22 november 2017 2017-11-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017 - Tillägg till medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Sundbybergs stad – objekt Mälarbanan Tomteboda – Barkarby avseende Mälarbanans utbyggnad genom Sundbyberg 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 513 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Bekräftelse om överenskommen ersättning enligt rubricerat tilläggsavtal avseende tunnelförlängningen 2017-12-14 Inkommande Visa dokumentet
Expedierat avtal för undertecknande 2018-01-11 Utgående
Expediering av kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 513 - Tillägg till medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Sundbybergs stad 2018-01-11 Utgående Visa fil
1, 2
Undertecknat avtal från Trafikverket gällande tillägg till medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Sundbybergs stad 2018-05-28 Inkommande Visa dokumentet
Expediering av undertecknat avtal från Trafikverket gällande tillägg till medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Sundbybergs stad 2018-07-05 Utgående Visa fil
1, 2