Diarienummer KS-0864/2017
Titel Medborgarförslag - Utbyggnad av skateparken i Ursvik
Startdatum 2017-11-16
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Medborgarförslag - Utbyggnad av skateparken i Ursvik 2017-05-08 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Medborgarförslag - Utbyggnad av skateparken i Ursvik 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 537 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och besvarande (Medborgarförslag - Utbyggnad av skateparken i Ursvik) 2018-01-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3