Diarienummer KS-0864/2017
Titel Medborgarförslag - Utbyggnad av skateparken i Ursvik
Startdatum 2017-11-16
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-10-02
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Medborgarförslag - Utbyggnad av skateparken i Ursvik 2017-05-08 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Medborgarförslag - Utbyggnad av skateparken i Ursvik 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 537 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och besvarande (Medborgarförslag - Utbyggnad av skateparken i Ursvik) 2018-01-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 maj 2018 - Svar på medborgarförslag - Utbyggnad av skateparken i Ursvik 2018-05-25 Inkommande Visa fil
1, 2
Skatepark i ursvik 2017-05-08 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2018 - Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 maj 2018 - Svar på medborgarförslag - Utbyggnad av skateparken i Ursvik 2018-06-21 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2018 - Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 maj 2018 - Svar på medborgarförslag - Utbyggnad av skateparken i Ursvik 2018-09-28 Upprättat Visa dokumentet