Diarienummer KS-0855/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Boverkets rapport "En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus" (rapport 2017:23)
Startdatum 2017-11-14
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-09
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Boverkets rapport "En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus" (rapport 2017:23) 2017-11-14 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Remittering av remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Boverkets rapport "En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus" (rapport 2017:23) 2017-11-15 Utgående Visa dokumentet
Svar på remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Boverkets rapport "En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus" (rapport 2017:23) 2017-11-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Boverkets rapport "En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus" (rapport 2017:23) 2017-11-27 Upprättat Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämnden beslutsunderlag gällande inbjudan från Boverket att lämna synpunkter på rapport En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus (rapport 2017:23) 2017-11-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde 11 december 2017 samt yttrande över remiss - Boverkets rapport "En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus" (rapport 2017:23) 2017-12-14 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2018 - Svar på remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Boverkets rapport "En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus" (rappo 2018-02-06 Upprättat Visa fil
1, 2
Undertecknat svar på remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Boverkets rapport "En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus" (rapport 2017:23) 2018-02-09 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2018 - Svar på remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Boverkets rapport "En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade 2018-02-09 Utgående Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads svar på remiss N2016-05609-PBB 2018-02-09 Utgående Visa dokumentet