Diarienummer KS-0854/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Socialstyrelsen att lämna synpunkter på nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor
Startdatum 2017-11-14
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-13
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Socialstyrelsen att lämna synpunkter på nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2017-11-14 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Remittering av remiss - Inbjudan från Socialstyrelsen att lämna synpunkter på nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2017-11-16 Utgående Visa dokumentet
Remittering av remiss till kultur- och fritidsnämnden - Inbjudan från Socialstyrelsen att lämna synpunkter på nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2017-11-17 Utgående Visa dokumentet
Remittering av remiss - Inbjudan från Socialstyrelsen att lämna synpunkter på nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2017-11-21 Utgående Visa dokumentet
Svar på remiss - Inbjudan från Socialstyrelsen att lämna synpunkter på nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2017-11-21 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Remittering av remiss - Inbjudan från Socialstyrelsen att lämna synpunkter på nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2017-11-21 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Återtagande av remittering - Inbjudan från Socialstyrelsen att lämna synpunkter på nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2017-11-23 Utgående Visa dokumentet
Grundskole- och gymnasienämndens svar på remiss - Inbjudan från Socialstyrelsen att lämna synpunkter på nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2017-12-21 Inkommande Visa fil
1, 2
Förslag på svar på remiss - Inbjudan från Socialstyrelsen att lämna synpunkter på nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2018-01-12 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2018 - Svar på remiss - Inbjudan från Socialstyrelsen att lämna synpunkter på nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2018-02-06 Upprättat Visa fil
1, 2
Undertecknat svar på remiss - Inbjudan från Socialstyrelsen att lämna synpunkter på nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2018-02-08 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Undertecknat svar på remiss - Inbjudan från Socialstyrelsen att lämna synpunkter på nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2018-02-08 Utgående Visa fil
1, 2