Diarienummer KS-0853/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län
Startdatum 2017-11-14
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-16
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län 2017-11-13 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Remittering av remiss till byggnads- och tillståndsnämnden - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län 2017-11-16 Utgående Visa dokumentet
Remittering av remiss till Savab - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län 2017-11-16 Utgående Visa dokumentet
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län 2017-11-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Beviljande av anstånd 2018-01-16 Utgående Visa dokumentet
Beslutsunderlag inför byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 12 februari 2018 - Yttrande över remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län 2018-01-16 Inkommande Visa dokumentet
Sundbyberg Avfall & Vattens yttrande av remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län 2018-01-23 Inkommande Visa dokumentet
Beslutsunderlag för byggnads- och tillståndsnämndens yttrande över remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen att lämna synpunkter på regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län 2018-02-02 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Förslag på svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på regional 2018-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 12 februari 2018 - Yttrande över remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län 2018-02-12 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2018 - Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län 2018-03-13 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads svar på remiss - ert dnr: 500-22400-2016 2018-03-15 Utgående Visa fil
1, 2
Mottagningsbevis av expedieringsmejlet 2018-03-15 Inkommande Visa dokumentet
Undertecknat svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län 2018-03-16 Upprättat Visa dokumentet