Diarienummer KS-0848/2017
Titel Ledamotsinitiativ - Facklig tid bör inte minskas! Väckt av Peter Schilling (S)
Startdatum 2017-11-13
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument