Diarienummer KS-0847/2017
Titel Ledamotsinitiativ - Respektera facklig samverkan. Väckt av Jesper Wiklund (V)
Startdatum 2017-11-13
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument