Diarienummer KS-0827/2017
Titel Sundbybergs stads policy mot alkohol och droger
Startdatum 2017-11-03
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-10-18
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Sundbybergs stads policy mot alkohol och droger 2017-11-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Sundbybergs stads policy mot alkohol och droger 2017-11-17 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 4 december 2017 2017-12-04 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017 - Sundbybergs stads policy mot alkohol och droger 2017-12-06 Upprättat Visa fil
1, 2
Vänsterpartiets skrivelse den 18 december 2017 2017-12-18 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2017 - Sundbybergs stads policy mot alkohol och droger 2017-12-22 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Sundbybergs stads policy mot alkohol och droger 2018-01-03 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 18 december 2017 – Sundbybergs stads policy mot alkohol och droger 2018-01-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5