Diarienummer KS-0823/2017
Titel Upplåtelseavtal mellan Sundbybergs stad och Bostadsrättsföreningen Logen i Ör rörande bostadsrätter inom fastigheten Violen 2 i stadsdelen Ör
Startdatum 2017-11-02
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-11-12
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Upplåtelseavtal mellan Sundbybergs stad och Bostadsrättsföreningen Logen i Ör rörande bostadsrätter inom fastigheten Violen 2 i stadsdelen Ör 2017-11-02 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Stadgar för Bostadsrättsföreningen Logen i Ör 2017-11-02 Inkommande Visa dokumentet
Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Logen i Ör 2017-11-02 Inkommande Visa dokumentet
Förteckning den 2 november 2017 över 10 lägenheter i fastigheten Violen 2 i stadsdelen Ör 2017-11-02 Upprättat Visa dokumentet
Avtal om upplåtelse av bostadsrätt mellan Sundbybergs stad och Bostadsrättsföreningen Logen i Ör avseende lägenheten 72 i fastigheten Violen 2 i stadsdelen Ör 2017-11-03 Inkommande Visa dokumentet
Avtal om upplåtelse av bostadsrätt mellan Sundbybergs stad och Bostadsrättsföreningen Logen i Ör avseende lägenheten 87 i fastigheten Violen 2 i stadsdelen Ör 2017-11-03 Inkommande Visa dokumentet
Avtal om upplåtelse av bostadsrätt mellan Sundbybergs stad och Bostadsrättsföreningen Logen i Ör avseende lägenheten 128 i fastigheten Violen 2 i stadsdelen Ör 2017-11-03 Inkommande Visa dokumentet
Avtal om upplåtelse av bostadsrätt mellan Sundbybergs stad och Bostadsrättsföreningen Logen i Ör avseende lägenheten 140 i fastigheten Violen 2 i stadsdelen Ör 2017-11-03 Inkommande Visa dokumentet
Avtal om upplåtelse av bostadsrätt mellan Sundbybergs stad och Bostadsrättsföreningen Logen i Ör avseende lägenheten 171 i fastigheten Violen 2 i stadsdelen Ör 2017-11-03 Inkommande Visa dokumentet
Avtal om upplåtelse av bostadsrätt mellan Sundbybergs stad och Bostadsrättsföreningen Logen i Ör avseende lägenheten 199 i fastigheten Violen 2 i stadsdelen Ör 2017-11-03 Inkommande Visa dokumentet
Avtal om upplåtelse av bostadsrätt mellan Sundbybergs stad och Bostadsrättsföreningen Logen i Ör avseende lägenheten 218 i fastigheten Violen 2 i stadsdelen Ör 2017-11-03 Inkommande Visa dokumentet
Avtal om upplåtelse av bostadsrätt mellan Sundbybergs stad och Bostadsrättsföreningen Logen i Ör avseende lägenheten 238 i fastigheten Violen 2 i stadsdelen Ör 2017-11-03 Inkommande Visa dokumentet
Avtal om upplåtelse av bostadsrätt mellan Sundbybergs stad och Bostadsrättsföreningen Logen i Ör avseende lägenheten 260 i fastigheten Violen 2 i stadsdelen Ör 2017-11-03 Inkommande Visa dokumentet
Avtal om upplåtelse av bostadsrätt mellan Sundbybergs stad och Bostadsrättsföreningen Logen i Ör avseende lägenheten 261 i fastigheten Violen 2 i stadsdelen Ör 2017-11-03 Inkommande Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 13 november 2017 2017-11-13 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 13 november 2017 2017-11-13 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Upplåtelseavtal mellan Sundbybergs stad och Bostadsrättsföreningen Logen i Ör rörande bostadsrätter inom fastigheten Violen 2 i stadsdelen Ör 2017-11-15 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma skrivelse den 27 november 2017 2017-11-27 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Upplåtelseavtal mellan Sundbybergs stad och Bostadsrättsföreningen Logen i Ör rörande bostadsrätter inom fastigheten Violen 2 i stadsdelen Ör 2017-12-01 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 18 december 2017 2017-12-18 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 18 december 2017 2017-12-18 Inkommande Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 514 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet