Diarienummer KS-0820/2017
Titel Interpellation - Gör något åt lärarbristen och den fallande skolrankingen! Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Markus Jönsson (S)
Startdatum 2017-11-01
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-05
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument